Avís legal

Objecte Social

TARRADAS & MONGUILOD SL en endavant, CENTRE CATAR, te com a activitat la de Consultori Mèdic i altres serveis sanitaris sense internament. Consultes i Clíniques de Estomatologia i Odontologia. Serveis de Neuropatia, Acupuntura, altres serveis para-sanitaris.

Identificació

En compliment amb el deure de informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular de la Web: www.centrecatar.com

Denominació Social: CENTRE CATAR

Domicili: carrer Desclapers, 6, Baixos, 08380, Malgrat de Mar (Barcelona)

Telèfon: 93 761 90 88., e-mail: disseny@centrecatar.com

CIF: B-63128342

Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona, Vol. 35391, Folio 95, Hoja 266132

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Popietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts a aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a CENTRE CATAR i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit de CENTRE CATAR.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió dels esmenats drets per part de CENTRE CATAR, tret que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb l’objectiu de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis professionals.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc Web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
CENTRE CATAR no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que puguin derivar-se de l’esmentada utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugi fer de la informació continguda a la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

CENTRE CATAR es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercials dels serveis quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

CENTRE CATAR no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc Web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vosté seran incorporades a un fitxer automatitzat, el responsable del qual i titular es CENTRE CATAR amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada relacionada amb els nostres serveis professionals.

A través de l’emplenament de formularis de la web, mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud de informació remesa a CENTRE CATAR l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dates personals i per rebre comunicacions comercials sobre els serveis professionals de CENTRE CATAR.

En cap cas CENTRE CATAR utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les anteriorment esmenades, i es compromet a mantenir el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació d’acord als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat d’una còpia de document oficial que l’identifiqui, dirigit a CENTRE CATAR, carrer Desclapers, 6, Baixos, 08380, Malgrat de Mar (Barcelona).

També podrà oposar-se als nostres enviaments comercials ( Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: disseny@centrecatar.com.

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

L’empresa CENTRE CATAR recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun serveis.

També els informa de que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços a altres Webs

Els enllaços (links) que poden trobar-se en aquesta Web son un servei als usuaris. Aquestes pàgines no son operades ni controlades per CENTRE CATAR. Per això, CENTRE CATAR no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avis Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li es d’aplicació.

Per la resolució de controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del disposat en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís Legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i es sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Ús de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar anàlisis d'ús i de medició de la nostra web per a millorar el nostres serveis. Si continua navegant, considerarem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Cookies policy

We use own and third party cookies to usage analysis and measuring of our website to improve our services. If you continue browsing , we consider that you accept their use. You can change the settings or get more information here.

ACEPTAR